av Artemisia | desember 6, 2009  

Bokanbefaling: Jakten på en annen rikdom

Jakten på en annen rikdom – i Frans av Assisis fotspor

 av Kristin Flood.

Dette er en vakker eksistensiell bok som Kristin Flood har skrevet om Frans av Assisis. Boka veksler mellom en litterær reise tilbake til Frans av Assisis oppvekst og levetid, i Umbria i Italia,og hennes egen vandring både på det ytre og det indre plan i hans fotspor.

For et par uker siden var jeg på en bokkafe i Trondheim, Kristin Flood snakket om den siste boka si. Det var helt spesielt å høre henne snakke om sin vandring og opplevelser i den katolske mannens fotspor. Frans av Assisis som levde på 1200-tallet, vokste opp som en rikmannsønn, men brøt ut av familien tidlig i 20-årene  og levde som en fattig resten av sitt liv, dedikert til Vårherre, og for å hjelpe de fattige,syke  og svake.

Jeg bestemte meg der og da for å kjøpe boka hennes. Nå er den ferdiglest. Det er en stillferdig bok på mange måter, men interessant. Det er spennende å lese om livet til Frans av Assisi,og hvordan han levde. Flood forsøker å være så tro mot kildematerialet som mulig, selv om hun tar seg dikteriske friheter når hun beveger seg i det litterære landskapet sammen med Frans og Klara.

Selv får hun verdifulle innsikter underveis på en pilgrimsvandring fra Assisis til Gubbio, til fjellet LaVerna, sammen med en annen pilgrim. Hun er også på jakt etter å finne ut hva Frans av Assisi kan fortelle oss i dag, og hvordan vi kan leve etter hans budskap. Om hvordan vi kan få kontakt med oss selv, en annen rikdom, som ikke handler om materiell rikdom og begjær på mange plan.

Boka anbefales! 

 

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/pro…duktId=4382058

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Skal lese denne. Har skrevet hvorfor på kommentaren din inne hos meg selv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så bra.:) Løper over før jeg sier god natt!:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så flott at du sier det, jeg hørte om den i dag på radioen og har bestemt meg for å lese den. Starter mandag. ;-) Setter både Italia og tankene til Frans høyt. Ha en fin søndag du. Eirin

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så artig da.:) God lesefornøyelse. Fin søndag videre til deg også.:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] « Bokanbefaling: Jakten på en annen rikdom Stats og pinging- help [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

purchasing tramadol >:-] car insurance qoutes gym insurance auto auctions 916 cialis 8]]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

car insurance 581705 car insurance 037792 buy auto insurance online 8( tramadol hci wxnw

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

cialis sales xlw insurance auto 8-D apcalis levitra viagra 407 auto insurance quotes =PP

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Thanks a ton for your time to have put these things together on this blog.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I really appreciate your professional approach. These are pieces of very useful information that will be of great use for me in future.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Thanks for providing such useful information. I really appreciate your professional approach.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

This is the good step u have taken. Thanks for writing this, its clear you have spent a good amount of time on your sites development.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Interesting blog. Actually google made searching of information easy on any topic. Well keep it up and post more interesting blogs.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I really appreciate your professional approach. These are pieces of very useful information that will be of great use for me in future

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Interesting blog. Actually google made searching of information easy on any topic. Well keep it up and post more interesting blogs.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Very well writeup and interesting blog and i really like your blog..i got more information though your blog thank you for share with us your information.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Classic blog and I really like your blog.. Its really help me and try to comment on other blog that they have to read your blog…thanks to share with us.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Very informative blog and understanding write up. I really like your concept keep it up.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I read many blog relative with holiday or hotels but your blog is so awesome and you provide such a great information and lovely places.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nice blog and you use very cool places and very beautiful. Keep it up

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I really thankful to you for this great read!! You did a very great job, keep it up.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Its really a good site and your content done a great job in this blog. The picture and comments all are very beautiful.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Really nice article.They are accumulated from online autograph accustom ability and here.I acquire artlessly reposed them in a added convenient format. Thanks a lot for this post. I guess it can be useful although it is very long and it will take much time to check the article but i guess it’s worth it.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Your blog provides us a very great information. Its really very helpful to me to find result on search engine. Hope to hear more good information related to searching from your side.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

So nice concept and so nice idea. Really very good work and appreciate post.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00